1

Téma: Řešení problémů s Eduroamem na Karlově náměstí

V posledních dvou semestrech se nám ve větší míře objevovaly problémy s bezdrátovou konektivitou Eduroam na Karlově náměstí (FEL). Hlavní problémy byly v podstatě dva: 1) akutní nedostatek IPv4 adres (pouze 1xC tedy 255 adres); 2) zamoření kanálů v rozsahu 2,4 GHz.

Dnešním dnem jsme vyřešili nedostatek adres propojením sítě Eduroamu na KN s Dejvicemi. Nyní je pro obě lokality k dispozici 4xC tj. 1024 adres. Problém se zarušením spektra byl řešen dlouhodobě, v menší míře vyhledáváním zdrojů rušení a jejich eliminací, ve větší míře pak došlo k navýšení počtu přístupových bodů a obměně stávající CISCO technologie za nové dvoupásmové (2,4 a 5 GHZ) řešení Aruba Networks, které vykazuje lepší výsledky v prostředích s vysokou mírou zarušení. Nová AP byla prioritně umísťována do prostor s vysokou koncentrací klientských zařízení (velké posluchárny, bufet, hlavní chodby). Z celkového počtu 20 AP je nyní  polovina nových. Tím samozřejmě nekončíme a jakmile budou k dispozici další finanční zdroje, tak budeme s obměnou pokračovat.

Doufám, že provedené změny se setkají s minimem výpadků a kladnou odezvou v podobě spokojených uživatelů.

SVTi a FELK Admin - IT135