1

Téma: Náročnost studia

Dobrý den,

jak moc jsou mé naděje liché, když doufám, že studium OI (Počitačové systémy) přes ISP by mohlo být časově méně nároné něž kombinované studium KME (Aplikovaná elektronika), protože OI má méně předmětů za semester (např. 3. sem. 5 vs. 8)?
Předem děkuji za odpověď.

2

Re: Náročnost studia

(SJ) napsal:

jak moc jsou mé naděje liché, když doufám, že studium OI (Počitačové systémy) přes ISP by mohlo být časově méně nároné něž kombinované studium KME (Aplikovaná elektronika), protože OI má méně předmětů za semester (např. 3. sem. 5 vs. 8)?
Předem děkuji za odpověď.

Úplně liché. Studijní programy používají evropský kreditový systém (ECTS) a všechny mají stejný počet kreditů. Jeden ECTS kredit odpovídá cca 25-30 hodinám práce za semestr. Započítávají se kontaktní hodiny, pravidelná domácí příprava, zpracování laboratorních úloh, příprava na zkoušku, ... Vychází to na standardních cca 40 hodin týdně. Méně předmětů tedy znamená pouze větší množství kreditů na jeden předmět. U OI, jelikož má typicky o něco málo méně kontaktních hodin, pak více domácí samostatné práce.
Tomáš Svoboda (člen rady programu OI)