1

Téma: Mám možnost nějak požádat o opakování studia?

Moje výsledky ze letošní rok jsou velmi mizerné, mj. i kvůli mezerám ve vědomostech, které mám z roku loňského. Školu však rozhodně chci dokončit - nicméně naděje na to, že budu nyní pokračovat do 3. semestru jsou mizivé.

Chci se proto zeptat: co mohu (nebo musím) udělat abych mohl školu opakovat, tentokrát snad s lepšími výsledky?

Na FAQ felu se sice zmiňuje cosi o tom, jak je to se stipendii pro opakující studenty, samotný proces opakování však není uveden ani tam, ani v procesních diagramech. Nebo jsem jej alespoň nepostřehl. Bojím se, že pokud otázku rychle nevyřeším dostanu se do situace, kdy už opakování nebude vůbec možné, alespoň ne příští rok.

2

Re: Mám možnost nějak požádat o opakování studia?

Jakub Mareda (maredjak) napsal:

Moje výsledky ze letošní rok jsou velmi mizerné, mj. i kvůli mezerám ve vědomostech, které mám z roku loňského. Školu však rozhodně chci dokončit - nicméně naděje na to, že budu nyní pokračovat do 3. semestru jsou mizivé.

Chci se proto zeptat: co mohu (nebo musím) udělat abych mohl školu opakovat, tentokrát snad s lepšími výsledky?

Na FAQ felu se sice zmiňuje cosi o tom, jak je to se stipendii pro opakující studenty, samotný proces opakování však není uveden ani tam, ani v procesních diagramech. Nebo jsem jej alespoň nepostřehl. Bojím se, že pokud otázku rychle nevyřeším dostanu se do situace, kdy už opakování nebude vůbec možné, alespoň ne příští rok.


Systém studia na ČVUT FEL je kreditový. Pojem "opakování"  ročníku neexistuje. Postup do dalšího semestru (1. ročník) resp. roku je dán splněním kreditové povinnosti. O Vašich možnostech, dle Vašich osobních výsledků, prosím kontaktujte Vaši studijní referentku případně si domluvte schůzku s proděkanem (pozn.: prosím o sdělení kde se nachází ono citované FAQ (jelinek@fel.cvut.cz))

ij