1

Téma: BC - přijímačky

Dobrý den.
Velice silně uvažuji o studiu bakalářského oboru OI na FELu. S potěšením jsem se dozvěděl, že fakulta pořádá druhé kolo přijímacího řízení, a tak v nejbližší době pravděpodobně podám přihlášku.

Vzhledem k tomu, že je to obor výběrový a první kolo již proběhlo, zajímalo by mne, zda-li se nějak změní počet bodů nutných pro přijetí (např. v závislosti na počtu přihlášených studentů, jejich výsledcích apod.). A pokud ano, dá-li se očekávat spíše jeho snížení či navýšení (na základě statistik z předchozích let).

Předem děkuji za odpověď.

2

Re: BC - přijímačky

Mimochodem, stránka: http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/mim … h-programu  se pravděpodobně špatně zobrazuje. Na uvedené adrese je vidět jen nadpis (název) novinky.

3

Re: BC - přijímačky

(Martin) napsal:

Vzhledem k tomu, že je to obor výběrový a první kolo již proběhlo, zajímalo by mne, zda-li se nějak změní počet bodů nutných pro přijetí (např. v závislosti na počtu přihlášených studentů, jejich výsledcích apod.). A pokud ano, dá-li se očekávat spíše jeho snížení či navýšení (na základě statistik z předchozích let).

Pěkný den,
Pro obě kola budou pravidla naprosto totožná. Druhé kolo chápeme především jako vstřícný krok pro zájemce, kteří byli během prvního kola v zahraničí, případně měli jiné objektivní důvody. Nechceme přijít o žádného dobrého studenta. Pokud by došlo ke kapacitním problémům, politiku pro příští rok přehodnotíme, ale zcela jistě nelze očekávat změkčení podmínek pro druhé kolo.
Tomáš Svoboda, člen rady programu a přijímací komise.

4

Re: BC - přijímačky

Výborně, děkuji za odpověď. Chápu tedy správně, že pro přijetí na OI bude potřeba dosáhnout alespoň 11 bodů z 20. (?)

Měl bych ještě dotaz týkající se samotného průběhu přijímacích zkoušek. Je během testu povoleno používat tabulky? Na staré verzi infostránky byla povolena kalkulačka i tabulky, na nové verzi je kalkulačka zakázána, ale o tabulkách se nic nepíše.

5

Re: BC - přijímačky

Platí bod 3.1. „podmínek“, tj. 14 bodová hranice.
U zkoušky spoléhejte na to, co máte v hlavě, propisku a ořezanou tužku a kupičku čistých papírů. Tím odpovíte na (tuším) 15 otázek s jednou možnou odpovědí ze 4 (či 5).

(Martin) napsal:

Výborně, děkuji za odpověď. Chápu tedy správně, že pro přijetí na OI bude potřeba dosáhnout alespoň 11 bodů z 20. (?)

Měl bych ještě dotaz týkající se samotného průběhu přijímacích zkoušek. Je během testu povoleno používat tabulky? Na staré verzi infostránky byla povolena kalkulačka i tabulky, na nové verzi je kalkulačka zakázána, ale o tabulkách se nic nepíše.

6

Re: BC - přijímačky

14 bodů je hranice stanovená v podmínkách, při jejímž dosáhnutí má student garantované přijetí. Já měl však na mysli hranici stanovenou přijímací komisí (a schválenou děkanem). Proto jsem se také ptal, zda-li se tato hranice ve druhém kole může změnit.

Vizte http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/prijimac-body.html

Minimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management    7
Komunikace, multimedia a elektronika    7
Kybernetika a robotika    13
Otevřená informatika    11
Otevřené elektronické systémy    9
Softwarové inženýrství a technologie    9

7

Re: BC - přijímačky

Ah, pardon. Osobně jsem žil v domnění, že OI si zvolila těch max. 14 b a ona vsadila na 11, jak píšete.
Děkan sice vyhlásil mimořádné kolo, nicméně pokud mi je známo, nemělo by to mít vliv na snižování náročnosti přijímacího procesu. Jak se již zmínil doc. Svoboda, jedná se o vstřícný krok – šanci pro nadané jedince, kteří se kupř. nemohli účastnit prvého termínu.

(Martin) napsal:

14 bodů je hranice stanovená v podmínkách, při jejímž dosáhnutí má student garantované přijetí. Já měl však na mysli hranici stanovenou přijímací komisí (a schválenou děkanem). Proto jsem se také ptal, zda-li se tato hranice ve druhém kole může změnit.

Vizte http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/prijimac-body.html

Minimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management    7
Komunikace, multimedia a elektronika    7
Kybernetika a robotika    13
Otevřená informatika    11
Otevřené elektronické systémy    9
Softwarové inženýrství a technologie    9

8

Re: BC - přijímačky

Dobrá, děkuji mnohokráte za odpovědi. :-)

Osobně jsem si ani nemyslel, že by se hranice nějak snižovala (to by ostatně bylo nefér vůči lidem z prvního termínu). Obával jsem se však, že by se ta hranice mohla nějak znatelně zvýšit, a to kvůli kapacitním důvodům (po prvním zápise již asi tolik míst nebude).