1

Téma: kombinované studium Kybernetiky a robotiky

Dobrý den,

kombinovaná forma bakalářského studia Kybernetiky a robotiky se pro rok 2016 neotevírá?

Mockrát děkuji za odpověď!

2

Re: kombinované studium Kybernetiky a robotiky

(Honza) napsal:

Dobrý den,

kombinovaná forma bakalářského studia Kybernetiky a robotiky se pro rok 2016 neotevírá?

Mockrát děkuji za odpověď!

Kombinované studium v bakalářském programu Kybernetika a robotika nebude, není ani akreditováno. Důvodů je mnoho, tři hlavní jsou:

1) Malá kvalita a náročnost, nesrovnatelná s denním studiem:
V minulosti bylo kombinované studium málo kvalitní, studenti a požadavky a výsledky zdaleka nedosahovali úrovně denního studia, přesto za to dával stejný diplom a stejný titul. Přitom je studium Kybernetiky a robotiky opravdu hodně náročné.

2) Finance a přínosy:
Kombinovaných studentů bylo málo a jejich výuka byla finančně velmi nevýhodná. Školné placené státem ani zdaleka nepokrylo náklady, přičemž se nedařilo najít jiné zdroje pro jeho dotaci. Učitelé nechtěli kombinované studenty učit, neboť z toho neměli ani radost ani nepřímé přínosy jako šikovná pracovní síla pro práci na projektech. Školné – na rozdíl od programů MBA - přitom od dálkařů studujících v češtině vybírat nesmíme.

3) Dálkové studium v podstatě nelze sladit se systémem ECTS, ke kterému se naše vláda podpisem Boloňské deklarace zavázala. Tento systém je mj. založen na tom, že průměrný student tráví studiem celou pracovní dobu, tedy 40 hodin týdně (ve škole, doma, v knihovně) a za to pak dostane  30 kreditů za semestr. Každému kreditu je tedy věnován určitý přesně daný počet hodin studentovy práce. Protože je jasné, že kombinovaný student se 40 hodin týdně učení věnovat nemůže (a žádný z minulých se nikdy nevěnoval), museli bychom pro dodržení systému kombinované studium roztáhnout na víc let, bakaláře třeba na 6 let. Jenže to zase nedovolí Akreditační komise, alespoň jsem to slyšel.

Osobně doporučuji buď našetřit nějaké peníze a vrhnout se do řádného denního studia anebo počkat na připravovaný celofakultní program určený jen a právě pro kombinované studium.

Naposledy upravil: sebekm1 (03.03.2016 16:42:17)

3

Re: kombinované studium Kybernetiky a robotiky

Fakulta ted připravuje nový zvláštní program určený jen pro kombinované studium: program bude jen jeden, pro celou fakultu a tedy bude finančně efektivnější. Bude také, doufejme, masivně založen na výukových kurzech přes internet, které dálkařům umožní svobodněji volit čas výuky.

Další rysy ale dosud jasné nejsou, program se teprve tvoří. Přípravu vede prof. Husák.