1

Téma: Softwarové inženýrství na FEL ČVUT!! Magistr Robotiky

Ahoj, jsem přijatý na FEL na Softwarové inženýrství. Chci se zeptat jak náročné studium je, jestli můžu vytvářet libovolné programy, apllikace nebo webové stránky a třeba i programovat roboty, jestli si můžu navolit i předměty z robotiky. Je to pouze bakalář, magistr v tomto oboru není, můžu přejít na magistra kybernetiky a robotiky i když nebudu mít v tomto oboru bakaláře? Na jejich stránkách je napsané, že berou lidi se všemi bakaláři. Navíc je tam přijetí bez přijímaček do průměru 1,8 pro příbuzné obory. Je to příbuzný obor? Jestli ne, tak kdybych si doplnil pár předmětů jako robotika, kybernetika, umělá inteligence, tak už to by bylo, ne? Jsem na prezenčním studiu, poskytují i kombinované. to kombinované by šlo zvládnout? Co myslíte? Je tam docházka 2-3 dny v týdnu, to by bylo v sobotu, ne? Co takoví lidé když to vystudujou dělají? Tady je tolik informatických oborů že si myslím že to je asi jedno hlavně mít informatické vzdělání. Díky za radu

2

Re: Softwarové inženýrství na FEL ČVUT!! Magistr Robotiky

Jsem garantem oboru Robotika studijního programu Kybernetika a robotika (KyR). Přijímací kritéria a případná přijímací zkouška do magisterského programu KyR má vybrat nadějné studenty. KyR patří na FEL mezi nejnáročnější studijní programy. Vítáme studenty z jiných univerzit a studijních programů. Po splnění požadavků na studijní průměr nebo přijímací zkoušky, se u "neobvyklých" adeptů se u přijímacího pohovoru učitelé vyptají na motivaci a znalosti adepta, společně posoudí situaci a doporučí studentovi, co případně má dostudovat. Ve studijním plánu prvního ročníku magisterského studia je pro takové doplnění prostor. Jednotlivé obory se v Kybernetice a robotice od sebe příliš neliší. Většina studentů nově přijatých do magisterského studia 2016/2017 si dokonce obor nezvolila. Budou si sami předměty kombinovat, za jistých studijním programem KyR daných omezení.

Studium na FEL je náročné, ale při snaze a píli zvládnutelné. Doporučuji Vám, ať se nejdříve věnujete předepsanému studiu a předmětům. Až se ujistíte, že dobře plníte, co se od studenta standardně očekává, začněte se rozhlížet, co můžete přidat navíc z Vašich tužeb. Konec prvního ročníku bakalářského studia je, možná, správným okamřikem. Učitelé, kteří jsou v naprosté většině také výzkumníci pracující na konkrétních výzkumných projektech Vás rádi vezmou do svých týmů. Při konkrétní práci na projektech se hodně naučíte.