1

Téma: Státní zkouška na novém magistrovi

Dobrý den,

zajímalo by mě, jak budou určeny tématické okruhy SZZ v případě povinně volitelných předmětů. Jsem z volnějšího oboru Kybernetika a robotika a zajímalo by mě, jak to bude v případě PV předmětů. Předpokládám, že tématické okruhy budou i z PV, ale pak jsou tu sporné situace jako například, že si teď zapíšu 3 PV předměty s tím, že ty 2 předměty jsou normální PV a ten třetí bych chtěl jako volitelný předmět (z volitelných předmětů se běžně státní zkouška neskládá).

Zajímalo by mě tedy, jak to nakonec bude. Zda na konci dostaneme papír (resp formulář elektronicky), kde si zakroužkujeme (resp zacheckboxujeme), z kterých PV předmětů chceme být zkoušeni a které chceme uznat jako volitelné. A nebo to nakonec bude tak, že budeme zkoušeni ze všech PV předmětů, které jsme si zapsali (kde by pak studenti, kteří si chtějí vybrat jako volitelný (ale ne povinně) předmět z KyRu, byli v nevýhodě)

Děkuji za odpověď.

2

Re: Státní zkouška na novém magistrovi

To nás nenapadlo, takže to vyřešeno není. Samozřejmě musí mít všichni stejný počet státnicových okruhů. Nějak to formálně ošetříme.