1

Téma: Rozdíly mezi studiem matematiky na FJFI a OI FEL

Dobrý den,

jako člověk, co studuje FJFI (Obor Aplikované matematicko-stochastické metody), a který je výukou na FJFI značně deprimován, bych měl dotaz, týkající se výuky matematiky na OI FEL.

Co mě na FJFI trápí je až přílišná teoretičnost matematiky (i v tzv. větvi B, t.j. matematiky pro "fyziky/inženýry"). Jak je to s tou teoretičností na FEL? Klade se větší důraz na zvládnutí "praktické" matematiky? Nebo se také vyžaduje znalost všech definic, vět a důkazů ze 120+ stránkových skript aby člověk měl šanci složit zkoušku? Tímto neříkám, že teorie je zbytečná, to naopak, je potřeba vědět kdy, co a proč použít z toho nejdůležitějšího.

Děkuji.

S pozdravem,

G. P.

2

Re: Rozdíly mezi studiem matematiky na FJFI a OI FEL

Vážený pane kolego,

studujete magisterský program na FJFI (alespoň obor Aplikované matematicko-stochastické metody je na webu FJFI uveden
jako magistersky), proto se nejprve zaměřím na magisterký program OI. Magisterský program OI má tři povinné předměty, a to pokročilou algoritmizaci, kombinatorickou optimalizaci a teorii složitosti. Z těchto tří předmětů je teoretický pouze třetí, první je zaměřen na programování, druhý pak hlavně na aplikace (a to i poznatků, které se učí v teorii složitosti). V předmětu Teorie složitosti uvádím řadu důkazů - raději o nich mluvím jako o zdůvodněních - ale hlavně tam, kde důkaz přináší lepší "vhled" do problematiky a ukazují "proč" věci fungují. Přesto mohou být studenti, kteří tento předmět považují za příliš teoretický. Chcete-li se dozvědět víc o náplni předmětu, podívejte se na mé stránky math.feld.cvut.cz/demlova/teachin g/tal_vyuka.html (na kliknutí najdete i materiály k přednáškám). Je pravda, že i další předměty programu OI matematiku používají a to hodně. Je to ale asi ta matematika, kterou nazýváte "praktická".

Co se týče výuky matematiky v bakalářském programu OI, tam jsou 4 povinné předměty vyučované katedrou matematiky; jedná se o lineární algebru, diskrétní matematiku, kalkulus a logiku a grafy. S kolegy se snažíme, aby poznatky na jedné straně nebyly povrchní, ale aby na druhé straně byly pro studenty pochopitelné. Opět více o předmětech i způsobu jejich předávání najdete v materiálech pana doc. Habaly, který přednáší dva stěžejní předměty: diskrétní matematiku a kalkulus. Jeho stránky předmětu diskrétní matematika jsou na http://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/dma.htm, předmětu Matematika 2 pro OI (jedná se v podstatě o kalkulus) na http://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/ma2.htm.

Přeji hezký den
Maie Demlová