26

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jiří Matas (matas) napsal:

2. za rektora Havlíčka bývaly předkládány habilitační práce ze všech fakult na Vědecké radě ČVUT. Pokud se něco členům VR nelíbilo, byl potenciální docent pozván, aby přednesl přednášku i na "velké" VR. Jednou došlo k tomu, že kandidát schválený VR na FSv předvedl takový výkon, že jej rektor Havlíček docentem na základě hlasování VR nejmenoval. O řadě dalších byla ostrá diskuze. Obojí mělo za následek, že i na "slabých" fakultách neprošlo úplně všechno.

Rektor Konvalinka tento postup zrušil, prý projednávání těchto případů dělalo ostudu ČVUT zejména před externími členy VR ČVUT. "Zametením problému pod koberec" jistě ČVUT vpřed neposunul. Navíc tím odstranil jeden z mála procesů, který tlačil na alespoň slabou konvergenci chování fakult při udělování titulů doc. a prof. Mezi fakultami jsou nebetyčné rozdíly.

V zájmu spravedlnosti je nutno říci, že současný stav je, bohužel, v souladu se zákonem. V paragrafu 72 VŠ zákona (111/1998) se říká: "Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým odůvodněním vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem." Tedy pouze "pokud nesouhlasí". Jistě by ale šlo postupovat tak, že by rektor VR ČVUT předkládal všechny habilitace, které nesplňují kvantifikovaná kritéria, nebo kde je jeden z posudků negativní.

Jan Kybic

J.K.

27

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jan Kybic (kybicjan) napsal:
Jiří Matas (matas) napsal:

2. za rektora Havlíčka bývaly předkládány habilitační práce ze všech fakult na Vědecké radě ČVUT. Pokud se něco členům VR nelíbilo, byl potenciální docent pozván, aby přednesl přednášku i na "velké" VR. Jednou došlo k tomu, že kandidát schválený VR na FSv předvedl takový výkon, že jej rektor Havlíček docentem na základě hlasování VR nejmenoval. O řadě dalších byla ostrá diskuze. Obojí mělo za následek, že i na "slabých" fakultách neprošlo úplně všechno.

Rektor Konvalinka tento postup zrušil, prý projednávání těchto případů dělalo ostudu ČVUT zejména před externími členy VR ČVUT. "Zametením problému pod koberec" jistě ČVUT vpřed neposunul. Navíc tím odstranil jeden z mála procesů, který tlačil na alespoň slabou konvergenci chování fakult při udělování titulů doc. a prof. Mezi fakultami jsou nebetyčné rozdíly.

V zájmu spravedlnosti je nutno říci, že současný stav je, bohužel, v souladu se zákonem. V paragrafu 72 VŠ zákona (111/1998) se říká: "Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým odůvodněním vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem." Tedy pouze "pokud nesouhlasí". Jistě by ale šlo postupovat tak, že by rektor VR ČVUT předkládal všechny habilitace, které nesplňují kvantifikovaná kritéria, nebo kde je jeden z posudků negativní.
.

Neříkám, že tímto postupem rektor Konvalinka něco porušuje. On jen souhlasí se všemi návrhy fakult. A vyhlásil, že to tak bude - už jen to má dopad.

Rektor Havlíček postupoval také v souladu se zákonem. Nejprve se neformálně s VR ČVUT radil, s kterými habilitacemi by neměl automaticky souhlasit. Ve velmi řídkých případech, maximálně tak 2x do roka pak rozhodl, ze ji předloží formálně a nechal hlasovat, po přednášce a dotazovaní habilitanta.

28

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jiří Matas (matas) napsal:

Nic lepšího než postupnou kultivaci prostředí nevidím. Na FEL se to daří, mohu porovnat práci posledních tří VR. Na úrovní ČVUT je to o hodně horší, krok vpřed, pak úkrok stranou a krok vzad ...

A kterým přesně směrem byl poslední krok FEL - poslední profesura?

Naposledy upravil: sebekm1 (10.05.2017 11:26:57)

29

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Jiří Matas (matas) napsal:

Nic lepšího než postupnou kultivaci prostředí nevidím. Na FEL se to daří, mohu porovnat práci posledních tří VR. Na úrovní ČVUT je to o hodně horší, krok vpřed, pak úkrok stranou a krok vzad ...

A kterým přesně směrem byl poslední krok FEL - poslední profesura?

Mluvím o kvalitě procesu, od jmenování komise po závěrečnou diskuzi ve Vědecké radě FEL.
Kvalita kandidátů se nutně bude lišit. Některý bude silnější, jiný slabší.

30

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jiří Matas (matas) napsal:
Jan Kybic (kybicjan) napsal:
Jiří Matas (matas) napsal:

2. za rektora Havlíčka bývaly předkládány habilitační práce ze všech fakult na Vědecké radě ČVUT. Pokud se něco členům VR nelíbilo, byl potenciální docent pozván, aby přednesl přednášku i na "velké" VR. Jednou došlo k tomu, že kandidát schválený VR na FSv předvedl takový výkon, že jej rektor Havlíček docentem na základě hlasování VR nejmenoval. O řadě dalších byla ostrá diskuze. Obojí mělo za následek, že i na "slabých" fakultách neprošlo úplně všechno.

Rektor Konvalinka tento postup zrušil, prý projednávání těchto případů dělalo ostudu ČVUT zejména před externími členy VR ČVUT. "Zametením problému pod koberec" jistě ČVUT vpřed neposunul. Navíc tím odstranil jeden z mála procesů, který tlačil na alespoň slabou konvergenci chování fakult při udělování titulů doc. a prof. Mezi fakultami jsou nebetyčné rozdíly.

V zájmu spravedlnosti je nutno říci, že současný stav je, bohužel, v souladu se zákonem. V paragrafu 72 VŠ zákona (111/1998) se říká: "Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým odůvodněním vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem." Tedy pouze "pokud nesouhlasí". Jistě by ale šlo postupovat tak, že by rektor VR ČVUT předkládal všechny habilitace, které nesplňují kvantifikovaná kritéria, nebo kde je jeden z posudků negativní.
.

Neříkám, že tímto postupem rektor Konvalinka něco porušuje. On jen souhlasí se všemi návrhy fakult. A vyhlásil, že to tak bude - už jen to má dopad.

Rektor Havlíček postupoval také v souladu se zákonem. Nejprve se neformálně s VR ČVUT radil, s kterými habilitacemi by neměl automaticky souhlasit. Ve velmi řídkých případech, maximálně tak 2x do roka pak rozhodl, ze ji předloží formálně a nechal hlasovat, po přednášce a dotazovaní habilitanta.

Už rektora Havlíčka jsem upozorňoval na znění příslušného paragrafu a na to, že pokud všechny habilitace přeposílá do VR ČVUT, dává tím explicitně najevo, že se všemi habilitacemi nesouhlasí. Což je velice nestandardní. Následující rektor Konvalinka toto pochopil (a předpokládám, že do VR ČVUT přeposílá jen některé habilitace, se kterými nesouhlasí). Podstatné je, že to rozhodnutí nesouhlasu (a tudíž přeposlání do VR ČVUT) je v pravomoci a odpovědnosti čistě rektora. Rektor se na to může zeptat VR (čímž byl asi později re-interpretován postup rektora Havlíčka, aby to vypadalo, že to je v souladu se zákonem), ale nakonec o tom musí rozhodnout sám na vlastní odpovědnost. Je to ping-pong odpovědnosti: jakmile se rektor vědecké rady jen zeptá na názor, není specifikována forma hlasování zákonem a názor není pro rektora směrodatný. Jakmile ale rektor nesouhlasí a vypracuje ke svému nesouhlasu odůvodnění, pak VR ČVUT hlasuje v souladu se zákonem (většina hlasů všech musí být pro habilitaci) a její rozhodnutí je v této věci definitivní a závazné.

31

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

K původnímu tématu. Upozorňuji, že předložený návrh Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem má jednu zásadní myčšlenku. Bude existovat dokument "Doporučená hlediska hodnocení a kritérií", ke kterému budou přihlížet komise a fakultní VR při svém rozhodování a který vydá rektor jako Opatření rektora po projednání ve VR ČVUT. Můj pozměňovací návrh uvádí, že rektor musí mít souhlas od VR ČVUT, aby názor VR ČVUT byl k tomuto klíčovému dokumentu směrodatný.

A otázka zní: kam chcete tu angličtinu prosadit? Do těch Doporučených hledisek nebo do Řádu habil. řízení? Dodávám, že Doporučená hlediska zatím asi neexistují (senát je nemá k dispozici) a nepočítá se s tím, že by se k nim kdykoli v budoucnu explicitně senát vyjadřoval (proto také existuje můj pozměňovací návrh, aby se k tomu aspoň VR ČVUT mohla vyjádřit s rozhodující pravomocí).

32

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jiří Matas (matas) napsal:
Michael Šebek (sebekm1) napsal:
Jiří Matas (matas) napsal:

Nic lepšího než postupnou kultivaci prostředí nevidím. Na FEL se to daří, mohu porovnat práci posledních tří VR. Na úrovní ČVUT je to o hodně horší, krok vpřed, pak úkrok stranou a krok vzad ...

A kterým přesně směrem byl poslední krok FEL - poslední profesura?

Mluvím o kvalitě procesu, od jmenování komise po závěrečnou diskuzi ve Vědecké radě FEL.
Kvalita kandidátů se nutně bude lišit. Některý bude silnější, jiný slabší.

Kvalita kanditátů se lišit může, kvalita udělených titulů ale musí být zdola omezena!
Kvalita - procesu i Rady - se projeví hlavně tím, kdo titul NEdostane!

Zesložiťování procesů je zbytečné, když nakonec projdou i velmi špatní. Jen to otravuje ty dobré.
Nikdo nikdy nebude FEL posuzovat podle procesů, ale podle výsledků - zde podle konkrétních docentů a profesorů. A to zejména podle těch nejhorších!
Když projede jediný špatný kandidát, sníží to hodnotu titulů všech.

33

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Kvalita kanditátů se lišit může, kvalita udělených titulů ale musí být zdola omezena!

Ano, a také je. Kdybychom v posledních 10 letech v každém roce vybrali nejslabší profesuru a habilitaci, uvidíme zašuměnou vzestupnou tendenci.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Kvalita - procesu i Rady - se projeví hlavně tím, kdo titul NEdostane!

Ano. Ale to se nemusí projevit tím, že je vysoká neúspěšnost těch, kteří před VR předstoupí. Neúspěšná obhajoba je osobní tragédie a selhání všech, kteří měli kandidátovi vysvětlit, že nemá dostatečnou kvalitu, navíc se tím vyplýtvá ohromné množství času lidí s nejvyšší kvalifikací.  Dobře fungující proces a VR odradí ty, kteří ještě se na potřebnou úroveň nedostali - a to nemusí být vůbec vidět ve statistikách.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Zesložiťování procesů je zbytečné, když nakonec projdou i velmi špatní. Jen to otravuje ty dobré.

O zesložiťování nepadla zmínka. Např. několik let platí přísnější pravidla pro střet zájmů v habilitačních a jmenovacích komisích. Ve VR máme kvalitnější externisty.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Nikdo nikdy nebude FEL posuzovat podle procesů, ale podle výsledků - zde podle konkrétních docentů a profesorů. A to zejména podle těch nejhorších! Když projede jediný špatný kandidát, sníží to hodnotu titulů všech.

Ano, FEL bude posuzována podle výsledků. Ano, když projde špatný kandidát, sníží to hodnotu titulů, ale je to úloha statistického rozhodování, rozdíl mezi nejlepším neakceptovatelným a nejhorším přijatelným žádná, hraniční případy budou.

34

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jiří Matas (matas) napsal:

Ano, a také je. Kdybychom v posledních 10 letech v každém roce vybrali nejslabší profesuru a habilitaci, uvidíme zašuměnou vzestupnou tendenci.

Prosím doložit!

A proč zašuměnou, co/kdo je tu zdrojem šumu ?

Naposledy upravil: sebekm1 (13.05.2017 09:36:22)

35

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jiří Matas (matas) napsal:

...

Do budoucna stojíte před problémem: NKU nedovolí akreditovat habilitační/profesorský obor, pokud ten nebude mít zástupce ve VR. Jelikož z našeho oboru (a katedry) senáty nikoho do VR už po léta nepouští, přestaneme se habilitovat a mít profesory? Nebo vyměníte senát?

36

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Petr Olšák (olsak) napsal:

Následující rektor Konvalinka toto pochopil (a předpokládám, že do VR ČVUT přeposílá jen některé habilitace, se kterými nesouhlasí).

Jak jsem psal výše, nepředkládá žádné habilitace. A také deklaroval, že žádné nepředloží.

Petr Olšák (olsak) napsal:

Podstatné je, že to rozhodnutí nesouhlasu (a tudíž přeposlání do VR ČVUT) je v pravomoci a odpovědnosti čistě rektora. Rektor se na to může zeptat VR (čímž byl asi později re-interpretován postup rektora Havlíčka, aby to vypadalo, že to je v souladu se zákonem), ale nakonec o tom musí rozhodnout sám na vlastní odpovědnost. Je to ping-pong odpovědnosti: jakmile se rektor vědecké rady jen zeptá na názor, není specifikována forma hlasování zákonem a názor není pro rektora směrodatný. Jakmile ale rektor nesouhlasí a vypracuje ke svému nesouhlasu odůvodnění, pak VR ČVUT hlasuje v souladu se zákonem (většina hlasů všech musí být pro habilitaci) a její rozhodnutí je v této věci definitivní a závazné.

Zpřesním popis procedury. Na VR ČVUT byly všem členům dány k dispozici informace o habilitačních řízeních na fakultách. Rektor se zeptal, zda se chce někdo k informacím vyjádřit. Byla neformální diskuze, při které rektor studoval materiály habilitatnů, kde se některému členu VR něco nezdálo. To "něco" mohlo být např. to, že nikdy nepublikoval časopisecký článek. Poté rektor případně rozhodl, že nesouhlasí.  Nevím, zda vypracoval odůvodnění. A pak na některém dalším zasedání hlasovala VR formálně, poté, co habilitant přednesl přednášku a odpověděl na dotazy.

Podle obratů typu "později re-interpretován" se mi zdá, že se vám procedura nelibí. Nerozumím tomu, proč. Nevidím nesoulad s VŠ zákonem. A procedura zaručovala, že rozhodnutí VR jednotlivých fakult někdo zkoumal  a VR pak musely zvažovat, zda habilitace je na úrovni, akceptovatelné VR ČVUT. Teď už nemusí.

37

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Do budoucna stojíte před problémem: NKU nedovolí akreditovat habilitační/profesorský obor, pokud ten nebude mít zástupce ve VR. Jelikož z našeho oboru (a katedry) senáty nikoho do VR už po léta nepouští, přestaneme se habilitovat a mít profesory? Nebo vyměníte senát?

Nějak to máš popletené s 1. a 3. osobou, "my" a "oni". "Stojíte před problémem" ... tedy prof. Šebek problém nemá (přestože jde o jeho obor), a kdo ho tedy má? FEL, ale prof. Šebek mluví o FEL ve třetí osobě ("stojíte"), necítí se součástí? Jako vedoucí katedry?

"Senát nepouští nikoho z našeho oboru (a katedry) do VR" ... víš o někom jiném, kromě sebe sama, kdo nebyl senátem schválen?
"Vyměníte" senát? Kdo by měli být ti, co mění senát?

A podobný problém je lehce rešitelný - až bude známo, jak široce bude definován obor, najde se vhodný odborník, případně to může být externista.

38

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jiří Matas (matas) napsal:
Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Do budoucna stojíte před problémem: NKU nedovolí akreditovat habilitační/profesorský obor, pokud ten nebude mít zástupce ve VR. Jelikož z našeho oboru (a katedry) senáty nikoho do VR už po léta nepouští, přestaneme se habilitovat a mít profesory? Nebo vyměníte senát?

Nějak to máš popletené s 1. a 3. osobou, "my" a "oni". "Stojíte před problémem" ... tedy prof. Šebek problém nemá (přestože jde o jeho obor), a kdo ho tedy má? FEL, ale prof. Šebek mluví o FEL ve třetí osobě ("stojíte"), necítí se součástí? Jako vedoucí katedry?

Vy = vedení fakulty.
Šebek žádný problém nemá, katedra funguje dobře, i přes nepřízeň senátu a dalších, navzdory. Máš-li námitky k výsledkům či vedení katedry řídicí techniky, sem s nimi. Podobně jako já sem dávám své námitky proti senátu či vedení. Když už to jinde nepomůže.

Jiří Matas (matas) napsal:

"Senát nepouští nikoho z našeho oboru (a katedry) do VR" ... víš o někom jiném, kromě sebe sama, kdo nebyl senátem schválen?

Ano, a ty také! Pokud ne, jsi špatný proděkan pro rozvoj.
Problém senátu není osobní. Je to problém senát proti těm, kteří chtějí fakultu posunout dopředu. Proti nedejvickým, atp.

Shrnuto:
1. Některé lidi z katedry  řídicí techniky děkan do VR navrhuje a senát bez vysvětlení pravidelně vyškrtává: Šebek, Polcar.
2. Jiné lidi z katedry řídicí techniky děkan do VR ani nenavrhuje, přesto že mu to navrhuje vedoucí katedry: Hanzálek, Čelikovský

Naopak jiné katedry tam mají po dvou zástupcích? Katedra kybernetiky, katedra počítačů. Proč? Je to správé a efektivní?

Jiří Matas (matas) napsal:

A podobný problém je lehce rešitelný - až bude známo, jak široce bude definován obor, najde se vhodný odborník, případně to může být externista.

To je řešení hodné FEL a jejího proděkana pro rozvoj. Aby fakulta obešla hloupá rozhodnutí senátu, bude vymýšlet vlastní názvy oborů? Dofám, že to NAU nedovolí. Otázka také je, zda o takové obory bude někdo stát.

Anebo ještě lépe: Za řízení tam dáte externistu. Přesto, že nejlepší odborníci na řízení v ČR jsou právě na naší katedře? Anebo právě proto?
Hezká sonda do duše proděkana.

Jiří Matas (matas) napsal:

"Vyměníte" senát? Kdo by měli být ti, co mění senát?

Ty jsi proděkan pro rozvoj, ty jsi za to placen. Senát zatím byl hlavní brzdou rozvoje fakulty. Řekl bych, že je to tvůj problém – tedy pokud chceš fakultu rozvíjet? Zatím to tak moc nevypadá.

Tak poraď, co máme odpovídat na otázku zvenku, proč FEL nemá ve své VR zástupce jednoho z nejúspěšnější oborů fakulta a jedné z nějúspěšnějších (relativně nejúspěšnější) katedry? Budu je posílat za proděkanem pro rozvoj. Ten tvrdí, že to je tak správně a tak jim to jistě vysvětlí.

Naposledy upravil: sebekm1 (15.05.2017 08:21:31)

39

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Michael Šebek (sebekm1) napsal:
..... Nebo vyměníte senát? ....

Jiří Matas (matas) napsal:

"Vyměníte" senát? Kdo by měli být ti, co mění senát?

Ty jsi proděkan pro rozvoj, ty jsi za to placen. Senát zatím byl hlavní brzdou rozvoje fakulty. Řekl bych, že je to tvůj problém – tedy pokud chceš fakultu rozvíjet? Zatím to tak moc nevypadá.

Prof. Šebek si myslí, že proděkan pro rozvoj je placen za to, aby "měnil senát". To asi netřeba komentovat.

Na katedře kybernetiky nepociťuji, že by byl senát brzdou, že by negativně ovlivňoval kvalitu práce na katedře. Jak rozhodnutí senátu brzdí katedru řídicí techniky?

40

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Celá diskuze je začala tvrzením

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

NAU  nedovolí akreditovat habilitační/profesorský obor, pokud ten nebude mít zástupce ve VR

Důležité je slovo *obor*, nejde o to, kolik lidí je ve VR z které katedry.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Naopak jiné katedry tam mají po dvou zástupcích? Katedra kybernetiky, katedra počítačů. Proč? Je to správé a efektivní?

1. Členové VR nejsou zástupci kateder. 2. Na mnohých katedrách, např. kybernetiky a počítačů, je velký rozsah výzkumných oblastí. 3. Vhodných kandidátů je na katedrách různě.

Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Anebo ještě lépe: Za řízení tam dáte externistu. Přesto, že nejlepší odborníci na řízení v ČR jsou právě na naší katedře? Anebo právě proto?

A kdo jsou ti nejlepší odborníci na řízení v ČR? Kdo z nich by se hodil do VR? Polcar, Hanzálek, a Čelikovský pracují v jiných oblastech výzkumu.

41

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jiří Matas (matas) napsal:

Prof. Šebek si myslí, že proděkan pro rozvoj je placen za to, aby "měnil senát". To asi netřeba komentovat.

Netreba.
Ale za co je vlastne takovy prodekan placen? Celkem si umim predstavit praci ostatnich prodekanu (alespon myslim), ale co vlastne dela prodekan pro rozvoj? Jak meri svuj "vykon"?

42

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jiří Matas (matas) napsal:

Na katedře kybernetiky nepociťuji, že by byl senát brzdou, že by negativně ovlivňoval kvalitu práce na katedře. Jak rozhodnutí senátu brzdí katedru řídicí techniky?

Copak jsi proděkan katedry a ne fakulty?

43

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Jiří Matas (matas) napsal:
Michael Šebek (sebekm1) napsal:

Naopak jiné katedry tam mají po dvou zástupcích? Katedra kybernetiky, katedra počítačů. Proč? Je to správé a efektivní?

1. Členové VR nejsou zástupci kateder. 2. Na mnohých katedrách, např. kybernetiky a počítačů, je velký rozsah výzkumných oblastí. 3. Vhodných kandidátů je na katedrách různě.

Takže proto nemá katedra řízení  ve VR nikoho, zato počítače a kybera tam mají po dvou lidech? To je ten důvod?
Navrhuji proděkanovi podívat se na výkony kateder ve V3S. Nemělo by být rozhodování založeno na datech?

Jiří Matas (matas) napsal:

A kdo jsou ti nejlepší odborníci na řízení v ČR?

Proděkan pro rozvoj to neví? Jak tedy chce fakultu rozvíjet? Což takhle použí WoS, In Cites, Munichovy analýzy anebo cokoli jiného?

Jiří Matas (matas) napsal:

Hanzálek, a Čelikovský pracují v jiných oblastech výzkumu.

Řekl proděkan FEL! Proboha!

44

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Většina příspěvků se vůbec tématu netýká - což je příznačné. Přesto ještě jeden pokus. Přečtete si tohle:
http://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/ … t-anglicky

45

Re: AS MU zavedl povinnost předkládat habilitační spis v angličtině ...

Akademický boj: Z devatenáctého století ani o píď!
http://denikreferendum.cz/clanek/25235- … -ani-o-pid