1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 29.11.2017

Dnešní zasedání proběhlo opět v budově CIIRC:

Proti předpokladu rektor nepředložil rozpočet. Prohlásil, že to za 14 dní nestihli a může za to senát, protože rozpis nestihl schválit dřív. Rektorovi zjevně nevadí, že rozpočet na rok 2017 budeme mít nejdřív v prosinci. Chvíli pokračovalo vzájemné obviňování, kdo za to může. Chtěli jsme dokonce udělat usnesení, že senát za to nemůže, ale neshodli jsme se na formulaci.

Byl schválen status Rady pro vnitřní hodnocení, s tím, že členství v Radě je neslučitelné s funkcí děkana, prorektora, či ředitele vysokoškolského ústavu, a zmírněn byl i požadavek, že v Radě musí být zástupci všech fakult, viz. návrh legislativní komise.

Dlouze se diskutovalo o mzdovém předpisu, který pro řadu platových tříd uváděl platy menší než zaručená nebo minimální mzda. Předložené minimální navýšení bylo schváleno. Přestože tarifní platy zůstavají velmi nízké, je zdá se řada lidí, kteří tyto platy berou. A některé fakulty tvrdí,  že na zvyšování peníze nemají.

Zbytku programu jsem se bohužel nemohl zúčastnit.

Jan Kybic