1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 30.5.2018

Sešli jsme se znovu v budově v ulici Jugoslávských partyzánů. Zde je
program
včetně odkazů na dokumenty.

Znovu testujeme elektronický hlasovací systém, tentokrát má každá dvojice i mikrofon.

Proběhlo výběrové řízení na kvestora, komise na první místě doporučila
Ing. Jiřího Boháčka, současný ředitel SÚZ - dříve  byl kvestorem jiné univerzity a
náměstkem ministra.

Rektor napsal prof. Maříkovi email v souvislosti s pořadem A clovek stvoril robota, ktery byl vysílán včera odpoledne na ČT2. Jedná se o film financovaný
spřátelenými firmami, propagující
CIIRC a jednostranně kritizující ČVUT. Pan rektor prof. Maříka žádal, aby film nebyl
vysílán, což prof. Mařík považuje za porušení akademických svobod a chce v této
věci vystoupit na akademickém senátu. Bod byl zařazen na program jako poslední.

Další bod je metodika rozdělování financí.
Část příspěvku na výzkum a vývoj v
loňské výši bude rozdělen jako loni. Zbytek (cca 80mil.) bude rozdělen podle výkonových
kritérií zahrnujících publikace, citace, patenty a smluvní výzkum.  Dále bylo
dohodnuto, že pro výpočet mimonormativu se nebudou (na žádost děkana Valáška) uvažovat projekty OP
VVV. Podle děkana Lábus toto nebylo konsensuální rozhodnutí vedení. Rektor říká, že u
těchto projektů je problém s vykazováním, ředitel Ferkl říká, že to není
systémové (což není). Metodika byla schválena.

Následuj Rozpis, tedy rozdělení peněz. Zvýšil se příspěvek na podporu výzkumu
(přímé odměňování za publikace), příspěvek mateřské školce Lvíčata, zvýšil se
rozpočet VICu (hlavně vlivem stěhování) a přibyly náklady na novou budovu.
Pan rektor slíbil analýzu nákladů na výstavbu a provoz nové budovy. Pan děkan
Lábus chválí vstřícnost pana rektora při sestavování rozpisu.

Senát schválil změnu Statutu - změna sídla na Jugoslávských partyzánů 1580/3,
Praha 6 (od 1.září), formální stanovení funkce kancléře a drobné, spíše
formální, změny týkající se poplatků.

Senát vzal na vědomí "Sebehodnotící zprávu" a "Pravidla systému zajišťování
kvality" vypracované Radou pro vnitřní hodnocení. Dokumenty představil předseda
Rady, prof. Hájek. Studentská komise navrhuje do
pravidel pro zajišťování kvality doplnit hodnocení studentské ankety.

Změny ve Studijním a zkušebním řádu - ČVUT deklaruje, že zajistí pokračování ve
studiu, pokud studijní program zanikne, ovšem relativně nepřesně. Má vzniknout
Metodický pokyn, který ale ještě neexistuje Petr Olšák navrhl alternativní
formulaci, která je podrobnější a dotaženější. Předseda, rektor i prorektor
nicméně chtěli hlasovat o předpisu jako o celku. Co se týká doktorského studia,
je nyní možné ustanovit dva školitele specialisty + další spíše formální změny a
doplnění. Změny byly schváleny.

Senát schvaluje vznik nové katedry na FIT, formální změnu Organizačního řádu FSv
a podmínky přijímacího řízení MÚVS.

Senát schválil doplnění Jednacího řádu o článek týkající se záznamů.

Senát schválil neslučitelnosti kandidatury na rektora s členstvím v AS.

Senát schválil Výroční zprávu ČVUT a Závěrečné zprávy o hodnocení IP projektů.

Rektor informoval o probíhajícím výběrovém řízení na ředitele/ředitelky MŠ a ZŠ Lvíčata.
Řekl, že chce rektorát přesunout do Betlémského paláce.
Také řekl, že se snaží narovnat vztahy mezi součástmi, slibuje systém dohod (které už existovaly).

Tlumočil jsem obavy komise KIS ze jmenování bývalého pana kancléře pověřencem pro ochranu osobních údajů.

2

Re: Zasedání AS ČVUT dne 30.5.2018

(kybicjan) napsal:

Rektor napsal prof. Maříkovi email v souvislosti s pořadem A clovek stvoril robota, ktery byl vysílán včera odpoledne na ČT2. Jedná se o film financovaný spřátelenými firmami, propagující CIIRC a jednostranně kritizující ČVUT. Pan rektor prof. Maříka žádal, aby film nebyl vysílán, což prof. Mařík považuje za porušení akademických svobod a chce v této věci vystoupit na akademickém senátu. Bod byl zařazen na program jako poslední.

Rektor dnes odvolal z funkce ředitele CIIRC.

3

Re: Zasedání AS ČVUT dne 30.5.2018

Zápis z výše citovaného zasedání AS ČVUT je dostupný zde