1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 3.10.2018

Dobrý den, posílám stručné shrnutí z dnešního zasedání AS ČVUT, asi tak do 17:15

Pozvánka s odkazy na materiály: https://www.cvut.cz/sites/default/files … s-cvut.pdf

Znovu jsme se sešli v budově CIIRC. Rolety bohužel nešly stáhnout, protože
foukal vítr. Takže jsme toho na plátně občas moc neviděli. Když je někteří zkusili stáhnout, rolety dělaly ve větru rámus a zase nebylo slyšet.

Navštívil nás i zástupce správní rady Ing. Doležal.  Prof. Hlaváč navrhl bod o CIIRCu dát
dopředu, byl ale přijat jiný protinávrh.

Rozpočtový výhled byl rektorem stažen, aby byl doplněn a opraven.

Dalším bodem je zpráva o spolupráci s GE Aviation. Děkan Valášek nám ukázal nově
budovanou zkušebnu leteckých motorů. Chybí asi 1-1.5 mld Kč, ministryně průmyslu
a obchodu "hledá řešení". Rektor říká, že mluvil s ministryní. Měla o tom jednat
správní rada, ale zatím se neví kdy, nejspíš na začátku listopadu. Děkan Valášek
je přesvědčen, že financování se najde, byť písemné záruky nemá. Rektor říká, že
je to "silná transatlantická priorita".

Vystoupil pan Hynek Beran, říká, že neřešením situace na CIIRCu může poškodit
projekt GE Aviation. Jako vydírání to necítí. Rektor reaguje, že situace na
CIIRCu bude do 14 dní vyřešena.

Předsedou komise pro SÚZ byl zvolen Tomáš Drábek.

UCEEB by rád koupil sousední pozemek pro budoucí rozvoj, prý se do současné
budovy nevejdou. Vedení ČVUT souhlasí. ČVUT půjčí peníze,
které mu půjčí dvě fakulty (tuším FEL a FS), které UCEEB později splatí.
Záměr byl schválen.

AS schválil podmínky přijímacího řízení doktorského programu Historie techniky a
doktorského programu Kloknerova ústavu a výši poplatků za administrativní úkony.

AS schválil hlavní volební komisi a komisi pro volby pro studenty nefakultních
součástí.

Dalším bodem jsou (vysoké) odměny některých pracovníků, zejména z FSv (prvních 5
nejvyšších odměn). Rektor představuje zápis z jednání etické komise a zprávu o
auditorů. Etická komise se k tomu odmítla vyjádřit. Rektor říká, že
výši odměn mezi fakultami měl regulovat bývalý rektor. Souběh úvazku (rektora a
profesora) považuje za neetický. To by chtěl změnit. Rektor již kontroluje mzdové
výměry děkanů. Další opatření představí na konci října. Prof. Hlaváč upozorňuje
na případ prof. Kohoutkové. Senátor Hlaváček se rektora ptá, zda mu nepřipadá
neetické, že paní prorektorka měla takový plat. Rektor říká, že mu to přijde
hodně, ale nechce to nazvat neetické. Děkan Jex navrhuje zakázat souběh funkcí,
např. děkana a vedoucího katedry. S tím nesouhlasí ani rektor, ani někteří jiní děkani.

Následuji prezentace prof. Kučery o CIIRCu. V senátu je v tomto okamžiku mnoho hostů z CIIRCu.
Prof. Kučera chce transformovat CIIRC na fakultu
"výzkumného typu" - jen jeden doktorský program. Předává slovo prof. Maříkovi. Ten tvrdí, že CIIRC měl
rozpočet vyrovnaný. (Kvestor dnes ráno na potvrdil, že loňský rok hospodaření
CIIRCu skončilo se ztrátou cca 11mil, plus si CIIRC půjčil 12.5mil.Kč a navíc
cca 25mil.Kč z úvěru ČVUT u KB bylo použito pro CIIRC.) Prof. Mařík tvrdí, že pokud bude rektor CIIRCu takto škodit, tak hrozí, že se CIIRC zhroutí a bude vyžadovat dlouhodobé dotace ze strany ČVUT.
Říká, že jeho cílem nebylo nikdy CIIRC vyvést z ČVUT či ho změnit ho na fakultu, ale
teď nevidí jiné řešení.

Rektor prezentaci nazývá snůškou polopravd. Vláda financování pouze přesunula
(peníze na další období byly zkráceny). Monitorovacími parametry jsou pouze
velikosti ploch a jejich využití, s udržitelností tedy problém není. Studie
proveditelnosti závazná není. Říká, že s pracovníky CIIRCu mluvil a ti nemluvili
o tom, že by se chystali odejít. Mluví o projektu RICAIP, říká, že CIIRC o
projektu včas neinformoval a uvedl do něj nepravdivé informace. Řízení projektu
nepřebíral, pouze napsal podpůrný dopis německým partnerům a snažil se RICAIP
začlenit do struktury ČVUT. V RICAIP se totiž plánovalo osamostatnění CIIRC, s
čímž nesouhlasí. Mluví o jakémsi dopisu Evropské komise, který je na cestě a říká, že RICAIP
lze realizovat i formou VŠ ústavu.

Rektor říká, že výběrové řízení na ředitele původně naplánoval na srpen, ale nedostal potřebné
podklady od CIIRCu. Pak výběrové řízení nevyhlašoval, protože s prof. Maříkem diskutoval o
potenciální transformaci na fakultu. Prof. Mařík vytvořil "whitepaper", který
nyní rektor diskutuje s děkany. Pokud toto nevyjde, vyhlásí výběrové řízení na ředitele.

2

Re: Zasedání AS ČVUT dne 3.10.2018

Díky za Vaše zprávy ze zasedání. Je to skoro jediný způsob, jak se dozvědět, co se na ČVUT aktuálně děje.

3

Re: Zasedání AS ČVUT dne 3.10.2018

(zemanji7) napsal:

Díky za Vaše zprávy ze zasedání. Je to skoro jediný způsob, jak se dozvědět, co se na ČVUT aktuálně děje.

Děkuji za pochvalu, jsem rád, že to někdo čte. Bojuji za to, aby záznamy z jednání senátu byly přístupné, ale z důvodů, kterým nerozumím, se to řadě senátorů včetně předsedy AS nelíbí, bojí se zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR, odvolávají se na ochranu osobnosti. Uvidíme.

Nakonec je z jednání vždy k dispozici zápis, ale bohužel to taky trvá dost dlouho.

J.K.