1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 21.11.2018

Senát se sešel v Masarykově koleji, usnášeníschopnosti dosáhl těsně před 14h.

Informace rektora: Byla podepsána dohoda o spolupráci s Israelem v oblasti
"akcelerace a inovací". Rektor letí s prezidentem a s paní kancléřkou do
Israele, později poletí ještě do Maroka... Rektor jedná o "leteckém průmyslu"
(projekt GE) na vládě, zatím nemůže říci detaily. Program byl schválen ve 14:18.

Pravidla přijímacího řízení MÚVS byla schválena.

Znovu schvalujeme doplnění k rozpočtu, odmítnuté Správní radou. Podle SR chyběl
např. plán v případě nezískání prostředků na projekt GE. Bylo předloženo
stejné znění jako předtím a bylo schváleno potřebnou 3/5 většinou.

Co se týká Studijního a zkušebního řádu, tu už senát schvaloval, nyní je
předložena znovu. Úprava SZŘ spočívá v úpravě článku 3 odstavec 7 a článku 13
odstavec 9, nebyla ale řádně prodiskutována ani zveřejněna, proto jsme
diskutovali o tom, jestli o tom vůbec jednat. Základní myšlenka je dobrá,
umožnit studentům rodičům studovat dle individuálního studijního plánu
(t.j. prodloužit si studium), ale jsou tam problémy s tím, že "mateřská
dovolená" se nevztahuje na otce, nejsou definována přechodná ustanovení atp.

Schválení zvýšení kolejného. V budoucnosti by měly být vybrané prostředky
investovány do ubytovací části kolejí, zatímco dříve to bylo stravování. 

Hledáme kandidáta do Škodní komise. Navrženi jsou Dana Matějovská a Dalibor
Hlaváček, zvolena Dana Matějovská. Do kontrolní komise pro SGS zvolen doc. Janoušek.

Diskutujeme o zpřístupnění audiovizuálních záznamů uvnitř ČVUT. Senát o tom už
jednal 29.3.2017 a pověřil předsedu, ať to zařídí, předseda to však doteď
neudělal, neboť se bojí, že by mohlo dojít k porušení zákona. Překvapivě pan rektor by také
preferoval mít kontrolu nad tím, jaké informace budou zveřejňovány. Pak už senát nebyl usnášeníschopný.

2

Re: Zasedání AS ČVUT dne 21.11.2018

Díky za informace ze zasedání. Proč předseda nechce záznamy zpřístupnit? Vždyť už minulý rok senát odhlasoval, že chce záznamy zpřístupnit, a ani nejde o úplné zveřejnění, ale jen o zpřístupnění pro zaměstnance a studenty. Navíc je to záznam z veřejného zasedání. Ach jo. Mimochodem, nechtěli byste navrhnout, aby senát zveřejňoval návrhy zápisů (jako to máme na FEL), aby se nemuselo měsíc čekat na schválenou verzi? Odkaz na přenos ze zasedání je také vždycky řádně ukrytý. Kdo neví, kde má hledat, ten ho nenajde.

3

Re: Zasedání AS ČVUT dne 21.11.2018

(zemanji7) napsal:

Díky za informace ze zasedání. Proč předseda nechce záznamy zpřístupnit? Vždyť už minulý rok senát odhlasoval, že chce záznamy zpřístupnit, a ani nejde o úplné zveřejnění, ale jen o zpřístupnění pro zaměstnance a studenty. Navíc je to záznam z veřejného zasedání. Ach jo. Mimochodem, nechtěli byste navrhnout, aby senát zveřejňoval návrhy zápisů (jako to máme na FEL), aby se nemuselo měsíc čekat na schválenou verzi? Odkaz na přenos ze zasedání je také vždycky řádně ukrytý. Kdo neví, kde má hledat, ten ho nenajde.

Bohužel, sám dobře nechápu, proč to pan předseda Janoušek nechce udělat. Je to opatrný člověk. Jistí lidé mu řekli, že by tím mohl být potenciálně porušen zákon a on se zřejmě bojí, aby toto porušení nepadlo  na jeho hlavu.

V obou dalších bodech také souhlasím. Už jsem to několikrát bezúspěšně navrhoval. Zkusím to znovu.

J.K.

4

Re: Zasedání AS ČVUT dne 21.11.2018

J. Zemánek napsal:

Mimochodem, nechtěli byste navrhnout, aby senát zveřejňoval návrhy zápisů (jako to máme na FEL), aby se nemuselo měsíc čekat na schválenou verzi?

Probém je v tom, že ty zápisy nejsou ani v podobě draftu ani do toho měsíce, protože se lidi na jejich výrobě střídají a výsledkem je, že se zápisů moc včas nedočkáme ani v senátu. Když jsem měl "službu" a dělal zápisy 04-06 / 2018, tak jsem draft zápisu měl do několika dnů, obeslal jsem pak účastníky schůze se žádostí o korektury a druhou verzi draftu po těchto korekturách jsem měl do týdne a zveřejnil jsem ji pro akademickou obec na místě, kde postupně byly přidávány další materiály pro následující zasedání AS. Tj. v uvedeném období mé služby měla AO zápisy do týdne. Ovšem to chce skoro okamžitě po zasedání si sednout a hodiny poslouchat se sluchátkami na uších, co tam bylo řečeno, a tvořit zápis. Ne každému se to chce dělat.

5

Re: Zasedání AS ČVUT dne 21.11.2018

Senát se sešel opět v budově Masarykovy koleje. Na programu jsme měli diskusi o
zpřístupnění audiovizuálních záznamů, který jsme minule nedokončili kvůli
neusnášeníschopnosti. Bohužel, většina senátorů schválila vynechání tohoto
bodu. Takže teď čekáme na vyjádření UOChOU

Informace rektora:
z konference rektorů - nastává navýšení příspěvků pro vysoké školy. Mluví se o
nové Metodice 17+, náběh bude asi postupný. Jelikož zatím definitivní metodika
není, není možné připravovat rozpočet. RIV body a vybrané výsledky budou mít
relativní váhu 90:10.

Úspěšnost žádostí o granty GAČRu pro žadatele z ČVUT cca 26%, celková úspěšnost přes všechny
školy >30%.

Financování projektu GE není stále zajištěno. Rektor napsal dopis premiérovi,
žádá o prodloužení možnosti čerpání návratné pomoci. Rektor doufá, že by mohl
vzniknout program podpory leteckého průmyslu, ze kterého by se snad náklady
mohly zaplatit. Žádnou záruku, že se to povede, ovšem nemáme.

J.Cajthaml si myslí, že na metodice rozdělování peněz lze začít pracovat
okamžitě, tak jako tak nemůžeme kopírovat metodiku celostátní.

Co se týká projektu GE, bylo navrženo, aby ČVUT do tohoto projektu již dále
neinvestovalo, dokud nedostane záruku, že peníze budou. Zeptal jsem se, jestli
je vedení připraveno projekt zastavit, pan rektor odpověděl, že "řešení
existuje". Také jsem se ptal, jestli by případný dluh hradila pouze FS - odpověď
jsem nedostal. Prof. Jex připomněl vystoupení premiéra na CIIRCu, kdy vyhrožoval, že
žádné peníze nedá. Rektor si myslí, že situace se změnila.

Senát schválil drobné změny Statutu ČVUT týkající se poplatků.

Senát diskutuje Výroční zprávu za rok 2017. Auditoři k ní měli připomínky, ty
byly odstraněny. Předseda HK upozornil na pravděpodobně nelegální převod z fondu
stipendií do (univerzálně použitelného) fondu provozních prostředků a žádá o
podání trestního oznámení. Výroční zpráva schválena i s doprovodným usnesením o
vyšetření tohoto převodu. Žádal jsem o zprávu o finanční situaci ČVUT, neboť z
Výroční zprávy se spousta věcí nepozná, například kolik nás stál CIIRC. Pan
rektor odpověděl, že audit existuje, čeká se (tuším na právní posudek).
Prof. Hlaváč se ptá na ceny auditů a znaleckých posudků, podle kvestora to jsou
řádově desítky tisíc, nejvyšší cena byla 150tis.Kč.

Mluvíme o záporném hospodářském výsledku CIIRC (cca 11mil.Kč). Je navrženo
kompenzovat z prostředků FS, které to bude dále nahrazeno z navýšení prostředků
z MŠMT. Nový ředitel CIIRC (Mgr. Velek) ale tvrdí, že se nejedná o žádnou
půjčku, že si půjčili z prostředků projektu (což by tak jako tak neměli). Pak
zase ale není jasné, jak mohl vzniknout záporný výsledek. Není úplně jasné, o
čem vlastně budeme hlasovat. Dohoda s CIIRC neexistuje. Pokoušeli jsme se online
vytvořit usnesení, ale nakonec byl bod stažen.

Staženo bylo i schvalování Rozpočtového výhledu, hlavní námitka je, že není
zohledněno riziko spojené s projektem GE.

Senát schválil úpravu ceníku náhrad a poplatků SÚZ.

Senát schválil drobnou změnu Organizačního řádu VIC.

Senát byl informován o možnosti koupě Fragnerovy galerii v sousedství Betlémské kaple.