1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 30.1.2019

AS ČVUT jednal na FS. Byl nám představen kandidát na tajemníka, který by měl
pomoci například zrychlit a zkvalitnit zápisy, udělat pořádek v dokumentech atp.

Program schválen s přidáním bodu o institucionální akreditaci.

Diskutujeme o zápisu z prosincového zasedání. Předseda nezapracoval moje námitky typu "věta nedává
smysl" nebo "nerozumím", s odůvodněním, že si tam "netroufá nic přidat". Nelíbí
se mi také použití hovorové češtiny. Zápis byl přesto schválen, jen s několika hlasy proti.

Hlasování o předsedovi a místopředsedovi.
kandidát na předsedu - Janoušek (28 hlasů ze 33)
kandidáti na místopředsedu za zaměstnance - Matějovská (24 hlasů pro), Andres (9 pro)
kandidát na místopředsedu za studenty - Farník (30 hlasů pro)

Zvolili jsme nového předsedu studentské komise AS, který opouští svou pozici předsedy Studentské unie.

Začínáme mluvit o spolupráci s GEAC. Podle předsedy AS se v pondělí dozvěděli,
že závazky z projektu jsou závazky ČVUT, nikoliv jen FS. Podle rektora schválí
vláda příští týden prodloužení možnosti čerpání návratné půjčky. Vznikne pozice
zmocněnce pro projekt. MŠMT a MPO dostalo za úkol informovat vládu o možnosti
dofinancování, možná vznikne další projektová výzva, nebo jakási "rozpočtová
výjimka", či "poslanecká iniciativa". Žádná jistota to tedy není.

Pan rektor má k dispozici nějaké právní analýzy, ze kterých vyplývá, že ČVUT
zahájilo projekt ve víře, že získá dotaci z projektu OP VVV, a že to je tudíž problém vlády, aby peníze sehnala.  Na tyto podklady se
můžeme k rektorovi přijít podívat, volně k dispozici nám je nedá. Já to tak optimisticky nevidím, podle mne si zástupci vlády i ministerstva od začátku dávali velký pozor, aby písemně neslíbili nic.

Podle prof. Bittnara nám nikdo nedá nic navíc, než dostanou jiné vysoké školy, a pokud dá, tak peníze bude vždy chtít zpět.
Pan děkan Valášek, říká, že podepsal za FS závazek, že v případě nutnosti prodá
FS investiční majetek. Naproti tomu prof. Hrdlička říká, že v případě krizového
scénáře již nepůjde o závazky FS, ale ČVUT. Rektor se vyhnul odpovědi na otázku, jestli závazky půjdou pouze za FS nebo za celým ČVUT, říká, že žádné nebezpečí nehrozí, že veškeré závazky půjdou za vládou.

Diskutujeme o splácení úvěru, který si vzalo ČVUT, zejména jeho neinvestiční části. Kvestor řekl, že se bude splácet z fondu
provozních prostředků FPP a rezervy rektora. Připomněl jsem, že zaplatit by měli
ti, pro něž byly peníze použity. Z úvěru byl zaplacen např. nábytek v budově
CIIRC a laptopy pro CIIRC. Rektor říká, že na vymáhání těchto prostředků
nerezignoval, že zjišťuje situaci, mluvil o dobíhajícím auditu na stavbu budovy
v ulici JP.

Informace rektora: ČVUT bylo přizváno do projektu Evropská univerzita. Vznikla
dvě nová výzkumná centra (FD+CIIRC). Rektor s kvestorem jednají s odbory o
platových tabulkách. Zazněl dotaz na zvýšení hodnoty stravenek, na to prý
prostředky nejsou.

Prorektor Holý stručně informoval o postupu institucionální akreditace. Probíhá
více méně sběr údajů na úrovni děkanů a Rady pro vnitřní hodnocení,
t.j. diskuse o oblastech vzdělávání a akreditačního řádu. Existuje též podrobný
harmonogram prací s cílovým datem 30.9.2019.

2

Re: Zasedání AS ČVUT dne 30.1.2019

(kybicjan) napsal:

Prorektor Holý stručně informoval o postupu institucionální akreditace.

Rozumím dobře, že ČVUT hodlá usilovat o institucionální akreditaci? To je vlastně docela převratná novinka, ne? Jsem to jen já, kdo ji minul?

3

Re: Zasedání AS ČVUT dne 30.1.2019

(hurak) napsal:

Rozumím dobře, že ČVUT hodlá usilovat o institucionální akreditaci?

Ano, hodlá. Novinka to není - neznám nikoho, kdo by si myslel, že to ČVUT zkoušet nemá. Převažující názor je, že university bez institucionální akreditace budou tak trochu univerzitami druhé kategorie. Pracovalo na tom (podle jejich vlastních slov) již minulé vedení ČVUT, ale šlo to všechno velmi pomalu, oproti ostatním školám jsme nabrali velké zpoždění. Rektor říká, že to nevadí, alespoň se můžeme poučit z jejich chyb. Nejsem si jist, že bude dodržen termín 30.9., ale rozhodně to vypadá nadějněji, než před rokem.

J.K.

4

Re: Zasedání AS ČVUT dne 30.1.2019

Díky.

(kybicjan) napsal:

Novinka to není - neznám nikoho, kdo by si myslel, že to ČVUT zkoušet nemá.

Nicméně, v této větě spojuješ dvě nesouvisející věci, ne? Pro mě to novinka je, a to jsem zastáncem názoru, že ČVUT to zkoušet má. Jen jsem dosud nebyl informován, že to zkoušet bude. Toť vše.

5

Re: Zasedání AS ČVUT dne 30.1.2019

(hurak) napsal:

Díky.

(kybicjan) napsal:

Novinka to není - neznám nikoho, kdo by si myslel, že to ČVUT zkoušet nemá.

Nicméně, v této větě spojuješ dvě nesouvisející věci, ne? Pro mě to novinka je, a to jsem zastáncem názoru, že ČVUT to zkoušet má. Jen jsem dosud nebyl informován, že to zkoušet bude. Toť vše.

Meta otázka je, jak by ses tuto informaci měl dozvědět. Předpokládám, že standardní cesta je, že rektor o tom mluví na kolegiu rektora, kde jsou děkani, děkan o tom mluví na gremiu děkana, kde jsou vedoucí kateder, a vedoucí kateder to řeknou svým lidem.

Předpokládám, že v tomto případě neproběhl poslední krok, možná to váš vedoucí katedry nepovažoval za tak důležité. Je to konec konců jedna z jeho úloh, informace shora filtrovat. Druhá možnost je číst zápisy z AS ČVUT, mluvilo se o tom například již v roce 2017.

Já si nejsem vědom žádného rozhodujícího okamžiku, kdy by se ČVUT po nějaké bouřlivé debatě rozhodlo, že to zkusí. Vedení na tom pracuje už několik let, jen trochu pomalu. Opozice není. Teď je do toho zapojena i Rada pro vnitřní hodnocení, tak snad to půjde rychleji.

J.K.