1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 19.6.2019

Sešli jsme se v prostorách FS. Na programu je 22 bodů. Byl schválen nový člen
RVH prof. Kratochvíl.

Při projednání výroční zprávy požádal rektor o vypnutí záznamu. Řekl, že
příprava selhala, řešili to na poslední chvíli. Finální verzi jsme
nedostali. Výroční správa byla schválena s výhradami.

Změny Stipendijního řádu zavádí minimální výši doktorského stipendia na 12000Kč. Bohužel
poměrně nešikovným způsobem - (i) výši stanovuje rektor, pokud má student dostat
víc, musí se předstírat, že to je za vynikající výsledky, (ii) student nedostane
rovnou tuto minimální částku, nýbrž mu to bude kompenzováno na konci roku, pokud
by náhodou v průměru dostal méně, (iii) pokud student dostane jiné stipendium, o
to méně dostane ve vyrovnání, (iv) nejsou vzaty v úvahu jiné formy příjmu
doktorandů (např. plat), (v) příkaz se vůbec nezabývá doktorandy nestudujícími v
češtině. Změny byly schváleny (přes mé námitky).

Zpráva hodnocení IP projektů byla schválena. Jako předseda KIS jsem konstatoval,
že si nejsme jisti, že peníze v informatických IP projektech byly vždy využity
hospodárně.

Byly schváleny (minimální) změny Ubytovacího řádu SÚZ, ceníku atp, (minimální
změny) statutu FEL, FS. V řádu  doktorského studia se mimo jiné pro doktorandy
zavádí možnost uložení povinnosti učit. 

Při schvalování rozpočtu byla zmíněna i otázka chybějícího Metodického pokynu
týkajícího se účtování OP VVV projektů. Rozpočet byl schválen.

Při schvalování Střednědobého výhledu navrhuje předseda AS usnesení týkajícího
se spolupráce s GE a konstatující rektorovo prohlášení, že ČVUT by nemělo nic
platit. 

Pan kvestor říká, že do Zprávy o hospodaření přidal grafy o mzdách dle kategorii
a úspěšnosti při získávání projektů
Auditorský výsledek je "s výhradou", neboť ČVUT nemá dobrou evidenci
pozemků. Budou dělat mimořádnou inventuru, výsledky by měly být do podzimu.
Mluví o nutnosti pohybu na Fondu provozních prostředku, aby (ministerstvo)
nemělo pocit, že ty peníze nepotřebujeme.

Záměr jmenovat prof. Ripku prorektorem pro zahraniční styky bylo schváleno (26
pro, 4 proti).

Do jednacího řádu AS byla vložena část o tajemníkovi a jeho funkci.
Byly schváleny fakultní předpisy s nepodstatnými změnami.
Byla schválena Dana Matejovská do rady školy Lvíčata.

V informacích rektora se mluvilo o aktivitě skupiny rektorů technických
univerzit, o rekonstrukci Bubenečské koleje. Připravují se projekty na
rekonstrukci dalších kolejí.