1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 25.9.2019

AS ČVUT se sešel na fakultě strojní. Prvním důležitým bodem bylo jednání o
Vnitřním mzdovém předpisu. Ten obsahuje navýšení tarifních mezd, ale jen velmi
malé (pro nejvyšší třídy jen asi 5%). Rektor řekl, že vyšší navýšení nebylo
možné, protože nelze snížit osobní příplatek a vyšší navýšení tarifů by nebylo
finančně únosné. [Můj názor: Navrhované zvýšení tarifních mezd mi přijde příliš nízké a důvody omezení
snížení maximální výše osobních příplatků nejasné. Domnívám se, že příliš nízké
tarifní mzdy jsou jedním z faktorů, který snižuje atraktivitu ČVUT jako
zaměstnavatele a znesnadňuje získávání špičkových pracovníků. Bylo nám řečeno,
že se jedná o kompromisní výsledek složitých jednání, ale podrobnější analýzu,
proč nelze tarify zvýšit více, jsme nedostali, přestože jsem o ní explicitně
požádal.] Odbory na poslední chvíli navrhly, aby omezení na 200% platilo na
součet (nově zaváděného) projektového a osobního příplatku, zatímco v předložené
verzi se vztahovalo jen na osobní příplatek. V tomto okamžiku je hranice 250%.
Rektor nejprve prohlásil, že návrh odborů podporuje, ale pak se vrátil k předchozí verzi.
Vnitřní mzdový předpis byl schválen (pro 30, proti 2, zdrželi se 2)

Dalším bodem je změna volebního řádu AS ČVUT, kde by se každý rok měla volit jen
polovina studentských členů, z každého volebního obvodu jeden. Volební období by se zkrátilo
na dva roky. Základním argumentem je, že v současném systému mají někteří studenti podstatně menší šanci se práce v senátu zúčastnit.
Návrh získal 20 hlasů, ovšem pro schválení bylo potřeba 22, návrh tedy nebyl přijat.

Schvaluje se "Plán realizace strategického záměru ČVUT..." Jako v minulých
letech bylo konstatováno, že dokument obsahuje jazykové i drobné faktické nedostatky. Přesto byl schválen.

Zbytku jednání jsem se nemohl zůčastnit kvůli odjezdu na služební cestu, čerpám proto z návrhu zápisu:

Senát pochválil FS, že spolupráce s GE Aviation (GEAC) je ze strany FS v pořádku. Bohužel to vypadá, že "návratnou pomoc" vlády bude navzdory verbálním slibům opravdu nutno splatit. Jedná se o částku v řádu stovek miliónů Kč, která stále narůstá. Přesto se v řešení projektu pokračuje.


RVH pracuje na institucionální akreditaci, senátu budou dokumenty předány na konci října.

Dostali jsme HR Award, což je dobré, ale nikoliv druhou fázi financování.

Nedostali jsme peníze z evropských fondů, rektor považuje hodnocení za nefér a obrátí se na ministra. OŘP (odbor pro řízení projektů) někde něco zapomněl - ze zápisu detaily nejsou jasné.

Open Air party bude 15.11, 26.10. koncert k 30 letům svobody

ČVUT uvažuje o koupi Fragnerovi galerie, vedle Betlémské kaple, za cenu 70-100mil.Kč. AS ČVUT bude hlasovat per rollam. Osobně si myslím, že tyto peníze by bylo lépe využít jinak.

ČVUT chce prodat malý pozemek (150m2) pod Juliskou developerovi (Penta?), aby tam tento mohl udělat přístupovou cestu do nové budovaného areálu. AS ČVUT bude hlasovat per rollam.

FS a CIIRC chtějí, aby ČVUT vstoupilo do konsorcia EIT (má to být "evropská inovační platforma"). Platí se příspěvky,  o ty se snad minimálně tento rok FS a CIIRC rozdělí. Rektorovi nicméně není jasné, jestli je ošetřeno nebezpečí finančních ztrát a duševní vlastnictví. AS ČVUT bude hlasovat per rollam.

O harmonogramu příštího akademického roku se bude mluvit příště.

Prostory pro lukostřelbu budou na Karlově náměstí připraveny nejpozdějí do konce října, dlouhodobě možná na Strahově.

Záznamy z jednání AS by podle rektora měly být k dispozici během pár dní, podle prorektora Holého do konce října.


Funkční období AS končí ke konci roku, budou nové volby. Apeluji na všechny, aby uvažovali o kandidatuře. AS ČVUT rozhoduje o důležitých věcech. Jsou tu potřeba lidé rozumní, kteří se zároveň nebojí říci svůj názor.


Jan Kybic