1

Téma: Zasedání AS ČVUT dne 29.1.2020

AS se sešel v budově na ulici Jugoslávských Partyzánů.

Mluví se o situaci na MÚVS, předseda referuje o své schůzce s předsedou AS ČVUT.
MÚVS (jako součást ČVUT) a VŠCHT měli spolupracovat na studijním programu
"Odvětvový management". Nyní to vypadá, že VŠCHT bude tento program realizovat
samo, možná s pomocí lidí z MÚVS, kteří by na VŠCHT přešli. Rektor: nutno
nastavit "misi" pro MÚVS. Má být kolektivním rozhodnutím. Dostudování studium v
každém případě ČVUT zajistí. Paní ředitelka: Lidé nemají možnost rozvíjet své
obory tak, jak si představují, proto hledají příležitosti jinde.

Prof. Hlaváč: MÚVS se chce transformovat na ekonomickou fakultu. Chce to rektor?
Nebo má MÚVS učit pouze pedagogické předměty?

Rektor: Na vše odpovídají tabulky [kde sbírá podněty]. Chce novou fakultu, školu managementu.
To je jiný management, než odborný management/ekonomika, učené na fakultách. Učení pedagogických předmětů pro
středoškolské předměty chce taky. Učitelé odborných předmětů musí studovat tam,
kde se dělá věda. Prof. Achtenová povede pracovní skupinu, připraví programy na
fakultách. 

Děkan Lábus: Jsmee v krizi, jde o cca 50% pracovníků MÚVS. Rektor
slíbil říci do (poloviny nebo konce) února. Je potřeba dát rychle zprávu, zda
fakultu ano či ne.

Rektor: Odmítnutí programu pro mistry odborného výcviku VR ČVUT nebylo
hlasováním proti MÚVS.

Prof. Ripka: VR ČVUT schválila jiný studijní program MÚVS, program pro "mistry
odborného výcviku" (jmenuje se jinak) neschválila proto, že byl znovu předložen
bez respektování předchozích připomínek VR. Historicky ČVUT mělo zemědělskou i
ekonomickou fakultu, už nemá, osamostatnili se. Nesnažme se tedy nahradit, co
bylo, ale spíše integrovat existující subjekty.

Diskuse pokračovala, rektor byl vyzván, ať je o koncepci rozhodnuto
rychle. Rektor slíbil předložit na únorové zasedání.

Informace rektora: Bude vyhlášen antiepidemický plán. Kdo přijede z Číny, bude v
autokaranténě. Kontaktní bod bude tajemnice rektora paní Kinkalová.

Rozdělení peněz pro VŠ není zatím jasné.

Je složitá situace okolo kybernetické bezpečnosti. Budou školení. Útoky nastaly se v
Pardubicích, v Saarbruckenu i u nás. Prý někdo na pár minut přesměroval
uživatele na falešný KOS, aby získal jejich přihlašovací údaje.

M. Farník: Kolem rektora se prý mají pohybovat trestně stíhané osoby. Rektor o
ničem takovém neví.

Předsedou LK byla zvolena Veronika Vymětalová.

Projednávání institucionálních projektů: Senátoři kritizovali nedostatek a
nejasnost informací.  Komise pro rozvoj (KRK, jíž jsem členem) navrhla usnesení:
"AS ČVUT projednal předložené projekty Institucionálního plánu ČVUT. AS ČVUT konstatuje, že dosavadní způsob
práce s projekty Institucionálního plánu ČVUT není dostatečně propracovaný a neumožňuje účinnou kontrolu
efektivního plánování ani čerpání, což komplikuje práci žadatelům i posuzovatelům. AS ČVUT žádá rektora, aby
způsob práce vylepšil." Pan rektor kupodivu řekl, že s usnesením je spokojen a usnesení
bylo jednohlasně schváleno.

Prorektor Holý potvrdil, že příště mají být informatické projekty vedeny
odbornými prorektory a VIC na nich bude pracovat úkolově.

Novým prorektorem pro zahraniční styky bude prof. Starý, nynější proděkan FEL
pro zahraniční styky. Chce například přeložit důležité dokumenty do angličtiny,
říká, že to bude do pro nejdůležitější dokumenty do roka hotové. Senát
souhlasí.

Harmonogram ubytování projednán.

Mluví se o nesplněných usneseních: Předseda připomíná požadavek na změnu V3S
tak, aby bylo možné vyhodnocovat všechny součásti, ne jen ty vybrané. Mělo by
být hotovo v příští verzi V3S, snad v únoru.

M. Farník připomíná jen částečně splnění usnesení o zpřístupnění záznamů - v tomto okamžiku jen audiozáznamy.
Prorektor Holý říká, že spousta věcí není vyřešená, že mu pořád není jasné,
jestli je záznam "autorizovaný", kdo ho bude editovat v případě žádosti o
zastavení záznamů atd.

Tlumočil jsem opakovanou prosbu doc. Kuby, aby do zápisu byl vložen jeho email,
kterým reaguje na diskusi ohledně soudních sporů odborové organizace FBMI
ohledně zveřejňování informací o platech. Předseda senátu běžně takovým prosbám
vyhovuje, u doc. Kuby to z nějakého důvodu trvalo velmi dlouho.
Zarazilo mne, když rektor řekl, že podle Mgr. Kose ČVUT žádný spor s doc. Kubou
nevede. Faktem je, že takový spor ČVUT vedlo a nyní je rektor doc. Kubou znovu
žalován, takže nejspíš takový spor znovu povede.

Upozornil jsem, že rektorát platí CIIRCu za zasedací místnost v budově komerční
nájemné (cca 1500Kč/měs.). Pan kvestor odpověděl, že jednají a dohodli se na
poloviční ceně. Na jiných fakultách zasedá senát zadarmo, v době před CIIRCem v
zasedací místnosti rektorátu (nyní VŠCHT) také zadarmo. Navrhl jsem, aby
zasedací místnost v budově JP byla přidělena Rektorátu, načež to prof. Hlaváč nazval
vyvlastněním. Předseda AS řekl, že místnost byla rezervována pro AS na celý rok.

Byli zvoleni externí členové  komise pro SÚZ a náhradník do studentské komory RVŠ.